Category Archives: Linux

Komende activiteiten: decembereditie

Het wordt weer vroeger donker en buiten wordt het kouder. Hoog tijd om binnen met een kop warme chocolademelk bij de kachel te kruipen, ambachtelijke soep te eten en… een spellenavond te doen! Lekker ouderwets analoog. Bordspellen, kaartspellen, waar jij maar zin in hebt! Hierbij kun je denken aan RoboRally, Munchkin, Carcasonne, Tsuro, Mens-Erger-Je-Niet, Lord of the Fries, Masquerade, Kakkerlakkenpoker, etc etc. Heb je ook zin om te komen vrijdagavond 4 december? Dan kun je je aanmelden via deze doodle. Natuurlijk kun je ook spontaan besluiten langs te komen, maar als je ook graag mee wilt eten is aanmelden wel zo handig.

Kom langs met al je Linuxvragen
Ben je net begonnen met Linux, of nog niet eens, maar wel nieuwsgierig? Of droom je in command lines? Een kruk of een crack… het maakt niet uit, op deze maandelijkse inloopavond kun je alle kanten op. Moem en Stoneshop beantwoorden op vrijdagavond 11 december al jouw Linuxvragen op ieder niveau en helpen je om zelf verder te komen. Ook niet-deelnemers zijn welkom!

Arduino workshop
Arduwattes? Dat heeft Witchdoc uitgebreid uitgelegd op de Arduino Workshop wikipagina.

De doelgroep van deze workshop is de absolute beginner, een beetje ervaring met electronica of programmeren is wel handig. Wil je je kennis ophalen of ben je wel aan de Arduino begonnen maar denk je dat een workshop als deze je verder kan helpen dan ben je uiteraard ook welkom.

Bij de workshop wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide Arduino starterkit. De kosten hiervan zijn € 42,-. Deze materialen worden natuurlijk jou eigendom. Mocht je zelf al over een arduino met breadboard beschikken dan kan je die natuurlijk meebrengen. Heb je zelf deze onderdelen al dan is de aanschaf van de starterkit niet noodzakelijk. Vermeld bij inschrijving s.v.p. of je een starterkit af zult nemen.

Omdat de Arduino’s besteld moeten worden kan tot uiterlijk 5 December ingeschreven worden, bij inschrijving gaarne ook meteen betalen. Niet-deelnemers (van de space) ontvangen een mailtje van de organisator omtrent betalingswijzen. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers.

Je kunt je voor deze workshop inschrijven via de Arduino Workshop wikipagina.

Maar ik kan die data niet.
Ben je nieuwsgierig geworden naar Hack42 maar kun je op geen van deze avonden aanwezig zijn? Houd dan de agenda in de gaten voor overige activiteiten. Of neem contact op per mail of irc!

Linux Presentation Day – Saturday 14.11.

The next Linux Presentation Day (2015.2) will happen on 14. November 2015 in around 75 cities in Germany, Austria and the Suisse.

We’re presenting Linux applications, too. The event will begin at 12:00 AM.

Here’s a preliminary list of groups that will be present @c-base during the day:

 • Linux Audio Users Berlin
 • some Bitwig Studio Users
 • Hackerfleet

If you’d like to show fellow Hackers and normal Users what you’re doing with Linux or just would like to represent your user group, get in touch with me (riot@c-base.org or on freenode irc)

Komende activiteiten: oktobereditie

Met de open dag tijdens het weekend van de wetenschap nog maar net achter ons, blikken we graag alvast vooruit naar de andere activiteiten deze maand. Oktober is voor ons een beetje druk en we nodigen je graag uit hieraan deel te nemen. Je bent van harte welkom!

Linux Mint voor instappers
Op vrijdagavond 16 oktober wordt het weekend afgetrapt met een workshop Linux Mint voor instappers. Dit is een workshop voor mensen die nog nooit een computer met Linux hebben gehad en eens willen kijken wat er nog meer mogelijk is anders dan Windows of Mac.

Heb je nog een laptop met (bijvoorbeeld) XP, die je niet meer wilt of kunt gebruiken, en je wilt er weer een veilige en prettig bruikbare machine van maken? Breng hem mee, want als je wilt, staat er aan het eind van de avond Linux Mint op en dat heb jij dan gedaan. Beloofd! De workshop wordt gegeven door een enthousiaste beginneling en een Linux-guru. Samen kunnen zij al je vragen beantwoorden.

De workshop kost € 2,50 inclusief een drankje. Je krijgt dan je eigen USBstick mee, waarmee je zelf Linux Mint kunt (her)installeren, en we leren je hoe. In verband met het aantal USB-sticks en zitplaatsen willen we graag van tevoren weten of je komt. Je kunt je via deze link aanmelden.

Hark24! Pastsummer lectures and general NURDing
Even wat Engels tussendoor! Op zaterdag 17 oktober organiseert Hack42 samen met NURDspace Wageningen een dag vol lezingen, project reviews en random hacking. Een aantal keywoorden van wat er langskomt? Cryptoparty, laser safety, Operation Gladio, !arduino, QtPass, ethical trolling, NurdNodes en SGI Littlefoot. De avond zal worden afgesloten met een feest. Bring your own lights and DJ’s!

Omdat er toch wel een limiet op het aantal personen zit, en er een aantal kosten zijn, kun je via Hark24.nl een kaartje kopen. Ze zijn niet duur, namelijk € 5,00. Voor € 15,00 extra verzorgen we ook een degelijke avondmaaltijd en indien van toepassing ontbijt de volgende ochtend.

VM images of Ubuntu Server 14.04 LTS (Trusty Tahr) with Vagrant and Docker Containers

This article is an update to https://ochronus.com/docker-primer-django/ post for Ubuntu Server 14.04 LTS (Trusty Tahr).

TL;DR if you’re lucky and everything is installed right and you don’t want to understand deeper, try:

vagrant init ubuntu/trusty64
vagrant up

First, let’s install Vagrant on the host computer (a MacOS X Mavericks here, using Homebrew Cask that can install binary install packages):

brew cask install vagrant

Then let’s create a directory where we’ll store the Vagrant related file for this host:

mkdir -p ~/dev/vagrant_trusty

cd ~/dev/vagrant_trusty

Create the shared folder

mkdir vagrant-docker

And let’s create this “Vagrantfile” file to describe our new VM in the Vagrant language:

Vagrant.configure(“2″) do |config|
config.vm.box = “trusty”
config.vm.box_url = “https://cloud-images.ubuntu.com/vagrant/trusty/trusty-server-cloudimg-amd64-juju-vagrant-disk1.box”
# we’ll forward the port 8000 from the VM to the port 8000 on the host (OS X)
config.vm.network :forwarded_port, host: 8000, guest: 8000
config.vm.synced_folder(“vagrant-docker”, “/vagrant”)

# add a bit more memory, it never hurts. It’s VM specific and we’re using Virtualbox here.
config.vm.provider :virtualbox do |vb|
vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", 2048]
end
end

Now it’s done, we can create the VM:

$ vagrant up
Bringing machine ‘default’ up with ‘virtualbox’ provider…
==> default: Box ‘trusty’ could not be found. Attempting to find and install…
default: Box Provider: virtualbox
default: Box Version: >= 0
==> default: Adding box ‘trusty’ (v0) for provider: virtualbox
default: Downloading: https://cloud-images.ubuntu.com/vagrant/trusty/trusty-server-cloudimg-amd64-juju-vagrant-disk1.box
default: Progress: 0% (Rate: 1271k/s, Estimated time remaining: 0:08:32)
default: Progress: 1% (Rate: 1532k/s, Estimated time remaining: 0:07:15)
default: Progress: 41% (Rate: 1520k/s, Estimated time remaining: 0:04:10)
default: Progress: 81% (Rate: 1532k/s, Estimated time remaining: 0:01:18)
default: Progress: 84% (Rate: 1545k/s, Estimated time remaining: 0:01:06)
==> default: Successfully added box ‘trusty’ (v0) for ‘virtualbox’!
==> default: Importing base box ‘trusty’…
==> default: Matching MAC address for NAT networking…
==> default: Setting the name of the VM: vagrant_default_1407250776484_38665

==> default: Clearing any previously set forwarded ports…
==> default: Clearing any previously set network interfaces…
==> default: Preparing network interfaces based on configuration…
default: Adapter 1: nat
default: Adapter 2: hostonly
==> default: Forwarding ports…
default: 22 => 2122 (adapter 1)
default: 80 => 6080 (adapter 1)
default: 8001 => 18123 (adapter 1)
default: 22 => 2222 (adapter 1)
==> default: Running ‘pre-boot’ VM customizations…
==> default: Booting VM…
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes…
default: SSH address: 127.0.0.1:2222
default: SSH username: vagrant
default: SSH auth method: private key
default: Warning: Connection timeout. Retrying…
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM…
==> default: Configuring and enabling network interfaces…
==> default: Mounting shared folders…
default: /vagrant => /Users/user/dev/vagrant/vagrant-docker
==> default: Running provisioner: shell…
default: Running: inline script
==> default: You have not informed bzr of your Launchpad ID, and you must do this to
==> default: write to Launchpad or access private data. See “bzr help launchpad-login”.
==> default: Branched 13 revisions.
==> default: Bootstrapping Juju…
==> default: uploading tools for series [precise trusty]
==> default: Logging to /home/vagrant/.juju/local/cloud-init-output.log on remote host
==> default: Bootstrapping Juju machine agent
==> default: Starting Juju machine agent (juju-agent-vagrant-local)
==> default: Taking a nap to let state server come up…
==> default: Added charm “cs:trusty/juju-gui-3″ to the environment.
==> default: Setting up Juju GUI dependencies…this may take a minute.
==> default: You can find the log in /var/log/juju-setup.log
==> default: You have not informed bzr of your Launchpad ID, and you must do this to
==> default: write to Launchpad or access private data. See “bzr help launchpad-login”.
==> default: Branched 25 revisions.
==> default: Taking a nap to let Juju Gui get setup
==> default:
==> default: Setting up transparent redirect for Juju-Gui
==> default: Redirecting localhost:80 to 10.0.3.77:80
==> default:
==> default: Executing: sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 8001 -j DNAT –to 10.0.3.77:80
==> default: Executing: sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
==> default:
==> default: From your browser on your hosts, you should be able to
==> default: access the GUI by going to: http://127.0.0.1:6080
==> default:
==> default: Your password is: XXXXXXXX
==> default: juju-gui start/running, process 13405
==> default: juju-gui start/running, process 13405

$

If you have some problems about conflicting local host and guest ports, it’s ONE of the different Vagrantfile being used that may be the cause of your trouble: https://stackoverflow.com/questions/10953070/how-to-debug-vagrant-cannot-forward-the-specified-ports-on-this-vm-message/25142933#25142933

Watch out, your Vagrantfile is **not the only one** being used when bringing up a Vagrant box/instance.

When you get this:

~/dev/vagrant user$ vagrant reload
Vagrant cannot forward the specified ports on this VM, since they
would collide with some other application that is already listening
on these ports. The forwarded port to 8001 is already in use
on the host machine.

To fix this, modify your current projects Vagrantfile to use another
port. Example, where ’1234′ would be replaced by a unique host port:

config.vm.network :forwarded_port, guest: 8001, host: 1234

Sometimes, Vagrant will attempt to auto-correct this for you. In this
case, Vagrant was unable to. This is usually because the guest machine
is in a state which doesn’t allow modifying port forwarding.
~/dev/vagrant user$

You are actually not only using the Vagrantfile from ~/dev/vagrant but also the one from your “box” distribution .box file which is typically located here:

~/.vagrant.d/boxes/trusty/0/virtualbox/Vagrantfile

And if you have a look at it you’ll see it has plenty of **default** port mappings:

$ cat ~/.vagrant.d/boxes//trusty/0/virtualbox/Vagrantfile
$script = <<SCRIPT
bzr branch lp:jujuredirector/quickstart /tmp/jujuredir
bash /tmp/jujuredir/setup-juju.sh
SCRIPT

Vagrant.configure(“2″) do |config|
# This Vagrantfile is auto-generated by ‘vagrant package’ to contain
# the MAC address of the box. Custom configuration should be placed in
# the actual ‘Vagrantfile’ in this box.

config.vm.base_mac = “080027DFD2C4″
config.vm.network :forwarded_port, guest: 22, host: 2122, host_ip: “127.0.0.1″
config.vm.network :forwarded_port, guest: 80, host: 6080, host_ip: “127.0.0.1″
config.vm.network :forwarded_port, guest: 8001, host: 8001, host_ip: “127.0.0.1″
config.vm.network “private_network”, ip: “172.16.250.15″
config.vm.provision “shell”, inline: $script

end

# Load include vagrant file if it exists after the auto-generated
# so it can override any of the settings
include_vagrantfile = File.expand_path(“../include/_Vagrantfile”, __FILE__)
load include_vagrantfile if File.exist?(include_vagrantfile)

So, go ahead and edit this file to remove the offending colliding forwarding port(s):

config.vm.network :forwarded_port, guest: 22, host: 2122, host_ip: “127.0.0.1″
config.vm.network :forwarded_port, guest: 80, host: 6080, host_ip: “127.0.0.1″
# config.vm.network :forwarded_port, guest: 8001, host: 8001, host_ip: “127.0.0.1″

By:

~/dev/vagrant user$ cp ~/.vagrant.d/boxes//trusty/0/virtualbox/Vagrantfile ~/.vagrant.d/boxes//trusty/0/virtualbox/Vagrantfile.old
~/dev/vagrant user$ vi ~/.vagrant.d/boxes//trusty/0/virtualbox/Vagrantfile

and watch out for other Vagrantfiles inclusion i.e.:

include_vagrantfile = File.expand_path(“../include/_Vagrantfile”, __FILE__)

And now it works:

$ vagrant up
Bringing machine ‘default’ up with ‘virtualbox’ provider…
==> default: Importing base box ‘trusty’…
==> default: Matching MAC address for NAT networking…
==> default: Setting the name of the VM: vagrant_default_1401234565101_12345
==> default: Clearing any previously set forwarded ports…
==> default: Clearing any previously set network interfaces…
==> default: Preparing network interfaces based on configuration…
default: Adapter 1: nat
default: Adapter 2: hostonly
==> default: Forwarding ports…
default: 22 => 2122 (adapter 1)
default: 80 => 6080 (adapter 1)
default: 22 => 2222 (adapter 1)
==> default: Running ‘pre-boot’ VM customizations…
==> default: Booting VM…
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes…
default: SSH address: 127.0.0.1:2222
default: SSH username: vagrant
default: SSH auth method: private key
default: Warning: Connection timeout. Retrying…
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM…
==> default: Configuring and enabling network interfaces…
==> default: Mounting shared folders…
default: /vagrant => /Home/user/dev/vagrant/vagrant-docker
==> default: Running provisioner: shell…
default: Running: inline script

Type then:

vagrant ssh

And you will be connected.

Enjoy your Vagrant install of Ubuntu Server 14.04 LTS (Trusty Tahr).

Packaged with this Ubuntu Server 14.04 LTS (Trusty Tahr), you will get Juju and Docker pre-installed. This will enable you to connect to http://127.0.0.1:8001 to access Juju web UI.

Update:

Then you want to run Docker. Two ways to do that:

 1. Run Docker from within Linux Ubuntu 14.04
 2. Run Docker from within Mac OS X with Boot2Docker

 

Linux 2. Introduction to Networking

linux-networkTOG will be offering a six week introductory course to the Linux Networking on Tuesday nights starting in January. This course is a companion to Linux 1. Note that either course can be taken separately but this course assumes some basic Linux knowledge.

This course will teach you how to administer your Linux network from the command line. It will start with a detailed descripton of the TCP/IP protocol and progress to all the basic network protocols and programs used to set up web, mail and file servers with an emphasis on security.

When: Tuesdays Jan 7th – Feb 11th 2014.
Time: 7:00 – 10:00pm (with 30 min break)
Sessions: 6.
Where: Tog Classroom.
Price: 100 euros.
Curriculum:
 • The OSI Stack.
 • Network Topologies
 • Ethernet and ARP
 • TCP/IP protocol.
 • DNS, DHCP, NTP
 • Security and Encryption
 • Serving user data with LDAP
 • File servers with NFS and SAMBA
 • Web Servers with Apache, MySQL and PHP
 • SMTP, POP3, IMAP
 • And much more


You will need to bring a laptop running either Windows, OSX or Linux with VirtualBox installed. Each user will receive a virtual hard drive with the latest Debian customized for the course (See instructions below).
In addition, we will be demonstrating installing various protocols on a server. Students will get to take home copies of all configuration files used in the class.

Download VirtualBox from the following link:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Select the right version for your machine and follow the instructions.

Signup Here

Linux 1. Introduction to the Command Line

tuxLinux is a free open-source operating system invented by Linux Torvalds and developed by a community of developers worldwide. Linux is based on UNIX and has been ported to every platform in use today including PC, Mac, Sparc and ARM and is the base operating system behind Arduino and Android. It is released under the GNU public license and can be copied and reused freely.

TOG will be offering a six week introductory course to the Linux Command Line on Monday nights starting in January. This course assumes no previous programming experience.

This course will teach you how to administer your Linux system from the command line. It will not cover installing Linux nor will it cover Gnome or KDE functionality. Instead, we will be using VirtualBox and each student will download a virtual hard drive with the latest Debian preinstalled and configured for the course.

When: Mondays Jan 6th – Feb 10th 2014.
Time: 7:00 – 10:00pm (with 30 min break)
Sessions: 6.
Where: Tog Classroom.
Price: 100 euros.
Curriculum:
 • Introduction – setting people up, using the command line.
 • Linux file system
 • Processes
 • The vim Editor
 • Command Line Utilities
 • Shell Scripting
 • Startup and Shutdown
 • Globbing and Regular Expressions
 • awk, sed, grep
 • Installing Software with apt-get and make

You will need to bring a laptop running either Windows, OSX or Linux with VirtualBox installed. Each user will receive a virtual hard drive with the latest Debian customized for the course (See instructions below).

Download VirtualBox from the following link:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Select the right version for your machine and follow the instructions.

Signup Here

If you want to know more about Linux, watch Revolution OS.

Introduction to Perl

perl Perl is a powerful, stable, mature, portable, highly capable and feature-rich programming language with over 25 years of development. Perl runs on over 100 platforms from portables to mainframes and is suitable for both rapid prototyping and large scale development projects.
Perl’s Features include Object-orientated, procedural and functional programming, it is easily extendible, has powerful text manipulation features and is open source.

TOG will be offering a six week introductory course to Perl on Wednesday nights starting in January. This course assumes no previous programming experience. You will need to bring a laptop with either Windows, OSX or Linux installed. See instructions below.

When: Wednesdays Jan 8th – Feb 12th 2014.
Time: 7:00 – 10:00pm (with 30 min break)
Sessions: 6.
Where: Tog Classroom.
Price: 100 euros.
Curriculum:
 • Introduction – setting people up, command line access, editor, syntax, comments, hello world.
 • Scalars – strings/numbers
 • Arrays
 • Hashes
 • If/else + loops
 • Subroutines
 • File and Directory Manipulation
 • Globbing and Regular Expressions
 • References + complex arrays/hashes
 • Object Orientation
 • Packages + Modules

Windows Users:

Download ActivePerl from the following link:

http://www.activestate.com/activeperl/downloads
Select 5.12.3 for your machine (x86 or 64 bit/x64) and follow the instructions.

Alternatively, you can download Strawberry Perl from the following link.
http://strawberryperl.com/

Mac OSX Users:

Install the Developer Tools from your OSX DVD if you haven’t done so already.
You should then have Perl on the command line.

Linux/UNIX Users:

Perl should be preinstalled on your system.

Signup Here

Introduction To The Linux Command Line

Linux@TOG:December-2013

THIS COURSE IS POSTPONED UNTIL AFTER NEW YEAR 2014

santa_tuxThis course is designed for those who have experience with Windows or Mac computers and who want to switch to using Linux. It assumes no previous experience with Linux or Unix systems. Instead of using window based programs, the course aims to get users familiar with the command line utilities and to learn the basics of systems administration.

Each user will bring his/her own laptop (any recent machine with at least 2GB of RAM and 20GB of free hard drive space will do). We will be using VirtualBox emulator and every student will get a virtual hard drive configured for the course.

What the course will consist of:

 • Linux syntax and basic commands
 • The file system: files, directories, hardlinks, softlinks
 • Users, groups and permissions
 • The VIM editor
 • Startup and Shutdown
 • Bash Scripting: including strings, conditionals, loops, special characters etc.
 • System Utilities and programs
 • Pattern Matching using sed, grep, awk and tr
 • And much more!

 

C/Electronics classes, from Tuesday November 19

Every time I say “C-with-Linux-for-hardware classes,” I feel a little like Derek Zoolander: The Alanna Kelly C Workshop for People Who Can’t Code Good and who Wanna Learn to do Other Stuff Good Too. Anyway. Our C-with-Linux-for-hardware classes, hosted by Alanna Kelly, will begin on this Tuesday, November 19, and run for a total of […]